04 februari 2023

Wisenten

Een week geleden ben ik met een regionale groep van natuurfotografen naar de wisenten op de Veluwe geweest. Wisenten zijn de Europese bizons. Een paar decennia geleden waren ze in het wild uitgestorven. Van de exemplaren in dierentuinen is toen een fokprogramma gestart, en zijn ze uitgezet op meerdere plekken in Europa. Nederland heeft nu vijf wisenten, die in het wild leven (ze worden niet gevoerd) op een gebied op de Veluwe. 

Het terrein is onderdeel van een Defensie terrein in de buurt van Kootwijk, en alleen toegankelijk onder begeleiding van een boswachter. De wisenten kunnen niet weg door een electrische omheining. Ander wild, zoals herten, vossen wilde zwijnen kunnen er wel vrij in en uit door onder of over de omheining te kruipen, resp. springen.

De wisenten zijn relatief schuw, en lopen langzaam weg als je te dichtbij komt. De boswachter zorgt er voor dat je binnen de omheining niet dichter dan ongeveer 100 meter nadert. Als ze aanslaan, kunnen ze met 60 km per uur op je af denderen! Toch hadden we uitgebreid de gelegenheid om te fotograferen.

Onderweg kregen we extra informatie. Ik kan nu onderscheiden de sporen van edelherten, reeën, wilde zwijnen en wolven. Voor de laatste zie de foto van een pootafdruk. De boswachter legde ook uit de invloed die de komst van de wolf heeft op het wild op de Veluwe. Het aantal herten en wilde zwijnen blijft beter in balans. Alleen al door de aanwezigheid krijgen bij voorbeeld wilde zwijnen minder nageslacht. En door de nieuwe aanwezigheid van (reeën-)kadavers groeit de diversiteit; er vliegen en broeden nu weer raven op de Veluwe.
Afdruk van een wolvenpoot

Badplaats van wilde zwijnen